Matthæus Evangeliet

I denne korte serie på tre prædikener gennemgår vi

  • Troens bøn
  • Hjertets bøn
  • Udholdenhedens bøn

Må Gud selv undervise os om bøn i vores liv!

Prædiken holdt: 25.02.2024
Tema: Bøn (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken
Prædiken holdt: 18.02.2024
Tema: Bøn (Simon Brolund)
Type af tale: Prædiken

At tage sig af Jesu mindste små.
I adventstiden ser vi frem mod Jesu fødsel, men også mod hans genkomst. Men i lignelsen om fårene og bukkene siger Jesus, at han på en måde allerede er kommet(!). Hvad betyder det for dig? Hvem er Jesu mindste små, og hvorfor har de så stor betydning?
Matt 25:31-46.

Prædiken holdt: 03.12.2023
Type af tale: Prædiken

TEMA: Endetiden, (den anden af to prædikener) TITEL: Jeg tror på Jesu Kristi genkomst (2) TEKSTER: Mt.24:32-51 MÅL: 1. At udruste os med de holdninger, som Jesus kalder os til, og som vil hjælpe os til at komme sejrende igennem endetidens trængsler. 2. At være forberedt på de angreb, der vil møde os 3. At bevare vores forhold til Jesus Kristus i tillid til Guds beskyttende kraft.

Prædiken holdt: 29.10.2023
Type af tale: Prædiken

Første del af serie i to dele der handler om Endetiden. Teksten er fra Mt.24:1-31 Formålet er at styrke os kristne til at fastholde vores tro og efterfølgelse af Jesus under de vanskeligste af vilkår ved at: 1. At bruge den viden om endetiden Jesus giver os på en sund måde 2. At skelne mellem de generelle tegn og de specifikke tegn vedrørende Jesu genkomst 3. At lytte aktivt til Jesu advarsler og anvende de ressourcer han giver, til at forberede os på at møde de kommende trængsler.

Prædiken holdt: 06.08.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Matt. 21, 1-11 og omhandler indtoget i Jerusalem, og hvad dette indtog fortæller os om Jesus.

Prædiken holdt: 02.04.2023
Type af tale: Prædiken

Det kræver mod at følge Guds plan for voresliv. Lad os udfordres med disse tre spørgsmål: Har vi mod til at: 1) afgive ære og anseelse for Jesu skyld? 2) overgive kontrollen over vores liv til Jesus? 3) erkende vi er syndere, der har brug for en frelser? Vi hører om, hvordan Gud kan give os dette mod. Tekst: Matthæusevangeliet, kapitel 1, vers 18-23.

Prædiken holdt: 18.12.2022
Type af tale: Prædiken

Teksten er Matt. 22:1-14 om Zebedæussønnernes mors henvendelse til Jesus om de bedste pladser til hendes sønner. Stykket lærer os om, at Guds syn på verdens tragten efter succes og ære, er det omvendte af, hvad der er højst hos Gud nemlig at være tjener 

Prædiken holdt: 11.09.2022
Type af tale: Prædiken

Gudstjeneste for alle - Med Jesus i hverdagen
Teksten er fra Matt 4, 18-22.

Prædiken holdt: 14.08.2022
Type af tale: Prædiken

Talen handler om tilgivelse. Vi hører om, hvordan kan Gud hjælpe os til at tilgive en anden, der har såret os dybt?
Teksten er fra Mathæus 18:21-35 og tager os igennem den såredes smerte, Guds kald om at gå tilgivelsens vej, at finde Guds KILDE der kan hjælpe os til at tilgive og hvordan tilgivelse heler den tilgivende og kan forløse og genoprette et brudt forhold.

Prædiken holdt: 22.05.2022
Type af tale: Prædiken

Da Jesus kom ind i Jerusalem Palmesøndag spurgte folk: ”Hvem er han?”
I teksten fra Matt. 21:1-11 og Luk. 19:41-44 ser vi Jesus som både almægtig Gud, sagtmodig konge og barmhjertig frelser.

 

 

Prædiken holdt: 10.04.2022
Type af tale: Prædiken

Helle Samuelsen, landsleder i OM Danmark, taler om mission og det at være et lys/håb i verden.

Prædiken holdt: 20.03.2022
Type af tale: Prædiken

Sider