Matthæus Evangeliet

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

Første del af serie i to dele der handler om Endetiden. Teksten er fra Mt.24:1-31 Formålet er at styrke os kristne til at fastholde vores tro og efterfølgelse af Jesus under de vanskeligste af vilkår ved at: 1. At bruge den viden om endetiden Jesus giver os på en sund måde 2. At skelne mellem de generelle tegn og de specifikke tegn vedrørende Jesu genkomst 3. At lytte aktivt til Jesu advarsler og anvende de ressourcer han giver, til at forberede os på at møde de kommende trængsler.

Prædiken holdt: 06.08.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Matt. 21, 1-11 og omhandler indtoget i Jerusalem, og hvad dette indtog fortæller os om Jesus.

Prædiken holdt: 02.04.2023
Type af tale: Prædiken

Det kræver mod at følge Guds plan for voresliv. Lad os udfordres med disse tre spørgsmål: Har vi mod til at: 1) afgive ære og anseelse for Jesu skyld? 2) overgive kontrollen over vores liv til Jesus? 3) erkende vi er syndere, der har brug for en frelser? Vi hører om, hvordan Gud kan give os dette mod. Tekst: Matthæusevangeliet, kapitel 1, vers 18-23.

Prædiken holdt: 18.12.2022
Type af tale: Prædiken

Teksten er Matt. 22:1-14 om Zebedæussønnernes mors henvendelse til Jesus om de bedste pladser til hendes sønner. Stykket lærer os om, at Guds syn på verdens tragten efter succes og ære, er det omvendte af, hvad der er højst hos Gud nemlig at være tjener 

Prædiken holdt: 11.09.2022
Type af tale: Prædiken

Gudstjeneste for alle - Med Jesus i hverdagen
Teksten er fra Matt 4, 18-22.

Prædiken holdt: 14.08.2022
Type af tale: Prædiken

Talen handler om tilgivelse. Vi hører om, hvordan kan Gud hjælpe os til at tilgive en anden, der har såret os dybt?
Teksten er fra Mathæus 18:21-35 og tager os igennem den såredes smerte, Guds kald om at gå tilgivelsens vej, at finde Guds KILDE der kan hjælpe os til at tilgive og hvordan tilgivelse heler den tilgivende og kan forløse og genoprette et brudt forhold.

Prædiken holdt: 22.05.2022
Type af tale: Prædiken

Da Jesus kom ind i Jerusalem Palmesøndag spurgte folk: ”Hvem er han?”
I teksten fra Matt. 21:1-11 og Luk. 19:41-44 ser vi Jesus som både almægtig Gud, sagtmodig konge og barmhjertig frelser.

 

 

Prædiken holdt: 10.04.2022
Type af tale: Prædiken

Helle Samuelsen, landsleder i OM Danmark, taler om mission og det at være et lys/håb i verden.

Prædiken holdt: 20.03.2022
Type af tale: Prædiken

Vi ser på  Matt. 25, 1-13, der handler om de sidste tider og Jesu genkomst og hvad der venter os, når Han kommer igen.
Jesus undervisning er både fuld af alvor og håb.

Prædiken holdt: 28.11.2021
Type af tale: Prædiken
 
Vi dykker ned i Mattæusevangeliet kap. 20 vers. 20 - 28.
Vi hører om Zebedæus sønnernes ønske til Jesus, og hvordan disciplenes forespørgel og opførsel står i kontrast til Jesus. Og igennem Jesus forbillede skal vi udforske, hvordan vi, som kristne i dag, kan være tjenende i vores hverdag. 
Prædiken holdt: 09.05.2021
Type af tale: Prædiken

Det er fastelavnssøndag – dvs. den sidste søndag inden fastetiden. Fastelavnssøndag markerer altså begyndelsen på fastetiden. Fastetiden er traditionelt en tid for besindelse og syndsbekendelse.Søndagens tekst fra Matt. 3, 13-17 handler om Jesu dåb, som markerer begyndelsen på Jesu offentlige virke på jorden.Hvordan blev Jesus i sin dåb udrustet til sit virke på jorden, og hvordan bliver vi udrustet til vores virke her på jorden?

 

Prædiken holdt: 14.02.2021
Type af tale: Prædiken

Joy udfordrer os, med udgangspunkt i Matt 14:13-33, til at tage hinanden i hånden og se på de vanskeligheder og sorger dette år har budt på.

Prædiken holdt: 27.12.2020
Type af tale: Prædiken

Sider