Matthæus Evangeliet

Jaakko (1962) er cand. teol. fra Københavns Universitet og har tidligere undervist i Det gamle Testamente ved Baptisternes Teologiske Seminarium. Nu arbejder han som forsikringsmedarbejder i ASE (en a-kasse). Han er født og opvokset i Danmark som søn af finske forældre. I 1983 blev han en kristen og døbt samme år i baptistkirken. Privat er han gift med Maria, og de bor i Hvidovre med deres tre mindre børn. Når tiden tillader det, nyder han at tage sig en lang løbetur. Jaakko og familien har kommet i Højnæskirken siden 2007.

Juleaftensdag. Sven taler om de symboler, vi forbinder med julen: 

  • Lyset
  • Stjernen
  • Træet
  • Gaven

Teksten er fra Matt. 2:1-12.

Prædiken holdt: 24.12.2016
Type af tale: Prædiken

Tekst: Matt.3:1-12

Johs. Døber markerer en afslutning på det gamle. Han peger på det nye  - Jesus, der kommer og forvandler, udruster, sætter os i brand.

Prædiken holdt: 18.12.2016
Type af tale: Prædiken

Peter taler om MODGANG ud fra fortællingen om vandringen på søen i Matt. 14:22-33.

Prædiken holdt: 30.10.2016
Type af tale: Prædiken

Louis taler over Fadervor - om vores frygt og Guds godhed.

Prædiken holdt: 31.07.2016
Type af tale: Prædiken
Prædiken holdt: 24.07.2016
Type af tale: Prædiken

Kristi Himmelfart: Lukas 24 og Matthæus 28.

Hvad var det sidste, Jesus sagde til sine disciple? Var det, at vi skulle gå hjem til vores egne og hygge os? Nej, han sagde Gå ud i alverden...

Manuel Vigilius leveret et vigtigt budskab om ikke at blive for magelige i vores egen tro.

Prædiken holdt: 08.05.2016
Type af tale: Prædiken

Ud fra Matt. 5:17-20, hvor Jesus i Bjergprædikenen taler om sit forhold til den jødiske lov, taler Sven om at leve under Kristi lov.

Hvordan ønsker Jesus, at vi lever vores liv til ære for Ham?

Prædiken holdt: 24.04.2016
Type af tale: Prædiken

Tekst: Matt. 3:13-17.

Om Jesus, der bilver døbt af Johannes Døber, uden Jesus har nogen grund til selv at blive døbt.

Jesus indleder sin tjeneste ved at komme i menneskeskikkelse for at identificere sig med os syndige mennesker.

Prædiken holdt: 14.02.2016
Type af tale: Prædiken

Ud fra Ny Testamentes beretninger om, hvordan Jesus kaldte sine disciple, taler Kristian om det enkle kald: Følg mig.

Se f.eks. Matt. 4:18-22.

Prædiken holdt: 10.01.2016
Type af tale: Prædiken

Det er søndagen før Helligtrekonger, og Anders fører os igennem historien om de tre vise mænd fra Østerland, der først møder Herodes, dernæst de skriftkloge, og til sidst Jesus.

De fulgte først deres egen visdom, dernæst fik de åndelig visdom, og til sidst oplevede de Guds visdom.

Herodes De skriftkloge De vise mænd
Reagerer med afvisning Reagerer med passivitet Reagerer med tilbedelse
Er snu Er klog Er vise

Hvordan reagerer du, når vi ser på Jesus?

Prædiken holdt: 03.01.2016
Type af tale: Prædiken

Ud fra teksten om Johannes Døber fra Matt. 3:1-12 taler Jaakko om, hvordan Johannes Døber forbereder Jesus' virke, peger væk fra sig selv hen til Jesus. Det samme gælder for os, indtil han kommer.

Prædiken holdt: 20.12.2015
Type af tale: Prædiken

Med udgangspunkt i de fire prædikener fra juni 2015 om nådegaver gennemgåes lignelsen om de betroede talenter fra Matt. 25:14-30.

Vi har alle fået talenter og nådegaver og dem skal vi bruge. Det er et alvorsord til os alle.

Ligesom med al anden tilbedelse er vores attitude afgørende i vores tjeneste. Hvis vi har fokus på tjenesten bliver det en pligt og surt, men har vi fokus på hvem Jesus er og at det er ham vi tjener, så giver det glæde i tjenesten.

Når vi ser hvor fantastisk Jesus er, så giver det os glæde i vores tjeneste for ham og for hans folk.

(Link til videoen, der blev vist til sidst: https://www.youtube.com/watch?v=yzqTFNfeDnE dog uden danske undertekster)


 

Prædiken holdt: 30.08.2015
Tema: Nådegaver (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Sider