Med Jesus i hverdagen

Gudstjeneste for alle - Med Jesus i hverdagen
Teksten er fra Matt 4, 18-22.

Taler

Kristian Knudsen

Dato

Søndag, 14. august 2022

Type af tale

Bibeltekst

Matthæus Evangeliet

MP3