Hvem er han?

Da Jesus kom ind i Jerusalem Palmesøndag spurgte folk: ”Hvem er han?”
I teksten fra Matt. 21:1-11 og Luk. 19:41-44 ser vi Jesus som både almægtig Gud, sagtmodig konge og barmhjertig frelser.

 

 

Taler

Kristian Knudsen

Dato

Søndag, 10. april 2022

Type af tale

Bibeltekst

Matthæus Evangeliet

MP3