Matthæus Evangeliet

Jaakko (1962) er cand. teol. fra Københavns Universitet og har tidligere undervist i Det gamle Testamente ved Baptisternes Teologiske Seminarium. Nu arbejder han som forsikringsmedarbejder i ASE (en a-kasse). Han er født og opvokset i Danmark som søn af finske forældre. I 1983 blev han en kristen og døbt samme år i baptistkirken. Privat er han gift med Maria, og de bor i Hvidovre med deres tre mindre børn. Når tiden tillader det, nyder han at tage sig en lang løbetur. Jaakko og familien har kommet i Højnæskirken siden 2007.

Matt. 14:22-33. Michael taler om troens tillid kontra frygtens begrænsning, Hvor er du i dit liv?

Få en større forståelse af Jesus og hans magt. 

Prædiken holdt: 09.08.2015
Type af tale: Prædiken

Tekst: Matt. 7:15-23.

Advarsel mod falske profeter, vores opgave er at blive i Jesus, hans lære, skelne mellem rigtigt og forkert, bedømme frugterne.

Prædiken holdt: 26.07.2015
Type af tale: Prædiken

Ud fra lignelsen om den, der bygger på klippe og den, der bygger på sand (Matt. 7:24-27) stiller Michael spørgsmålet: Hvad bygger du på?

Forskellen er grundlaget: Bygger du på klippe eller sandgrund? For hvis grundlaget er i orden bliver alt andet i orden, men hvis det ikke er i orden bliver alt andet uholdbart.

SÅ HVORDAN BYGGER VI VORES LIV PÅ KLIPPEN?

Jesus beskriver to slags mennesker, de kloge og de tåbelige.

Klog er i Jesu optik en person, der hører ordet, er enig med det, tager det til sig og dermed får visdom til at bygge sit liv på det.

 Hvad med den ikke så kloge, den Jesus kalder tåbelig. Det er en, der er tankeløs – ligegyldig – ind af det ene øre og ud af det andet. Ingen refleksion over hvad betyder noget i ens liv.

Se også Jakob 1:22-25.

Prædiken holdt: 19.04.2015
Type af tale: Prædiken

Palmesøndag - Matt. 21:1-17.

Gud er den Gud, der opsøger os. Han ønsker at lede os til tro, uden at krænke vores frie vilje.

NB: Desværre svigtede teknikken (for første gang siden vi fik anlægget for fem år siden) - så vi har desværre ikke optagelsen på MP3. :(

Prædiken holdt: 29.03.2015
Type af tale: Prædiken

Jaakko taler om beretningen om den rige unge mand og Jesus – om ikke at være bundet af andet end Jesus.

Matt 19:19-26

Prædiken holdt: 27.07.2014
Type af tale: Prædiken

Totalteater til familiegudstjeneste! Her er Svens tale om kongesønnens bryllup (Matt 22:1-14).

Prædiken holdt: 23.03.2014
Type af tale: Prædiken

Ud fra Missionsbefalingen i Matt 28:16-20 taler Michael om Jesu sidste ord til os og den befaling, han gav os.

Selv efter at have set Jesus genopstået var der nogle der stadig tvivlede. Tvivl er troens skyggeside og er et vilkår, vi lever med. Lad os ikke gemme den væk!

I den mission, Jesus har til os som kirke og som enkeltpersoner, er han med os - alle dage, indtil verdens ende. 

Prædiken holdt: 29.12.2013
Type af tale: Prædiken

Bitten taler om hvordan Jesus møder mennesker - hvordan han møder:

  • masserne - bespisningen af de 5000 (Matt 14:13-21)
  • den enkelte - kvinden ved brønden i Samaria (Joh 4:1-29)
  • den enkelte i en gruppe - de religøse ledere/grupperne i templet og kvinden, der var grebet i hor (Joh 8:1-11)
Prædiken holdt: 08.12.2013
Type af tale: Prædiken

Peter taler om Jesu storhed ud fra historien om "Forklarelsen på bjerget" - Matt 17:1-8. Der er tydelige paralleller mellem forklarelsen på bjerget til historien om Moses på bjerget. Der er mange ligheder - og store forskelle: Moses afspejlede Guds stråleglans, men Jesu stråleglans kom indefra.

Jesus er os altid nær - både på bjerget og nede i dalen.

Prædiken holdt: 24.11.2013
Type af tale: Prædiken

En af de ufravigelige værdier i vores menighed er:

Vi er en menighed, som giver evangeliet videre, med det mål at mennesker bliver efterfølgere af Jesus.

Men hvad så når jeg tænker og føler:

1.Jeg er bange for, hvad andre vil sige.

2. Jeg har gjort min tjans

3. Jeg gider ikke

Evangeliet taler ind i alle disse situationer.

Prædiken holdt: 29.09.2013
Tema: KFs værdier (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Ud fra Matt 5:43-48 taler Michael om den respons vi har over for den, der gør os ondt, om at undgå fjendskab ved at kunne tilgive på baggrund af forståelse og viljeshandling. Samt at lade Gud være dommer i min sag og samtidig give mig lægedom og styrke til at komme igennem smerten.

Har vi det godt under omstændighederne - eller OVER omstændighederne?

Prædiken holdt: 01.09.2013
Type af tale: Prædiken

Kristian taler denne påskedag om, hvordan døden går forud for opstandelsen - set gennem Peters øjne, han, der fornægtede Jesus. Matt 26

Prædiken holdt: 31.03.2013
Type af tale: Prædiken

Sider