Louis Nielsen

Louis taler over Fadervor - om vores frygt og Guds godhed.

Prædiken holdt: 31.07.2016
Type af tale: Prædiken

Louis læser 2. Kor. 1:3-11. Kristi lidelser indbefatter også de almindelige trængsler i livet, som vi støder på ved at leve det. Også her har Kristus fællesskab med os og viser sin barmhjertighed.

Vi kan deltage i trøstens tjeneste sammen med Jesus ved at bede for hinanden og trøste hinanden.

Prædiken holdt: 06.03.2016
Type af tale: Prædiken

Ud fra fem skriftsteder taler Louis om, at vi er I KRISTUS. Gud ser på os, som han ser på sin Søn...

Prædiken holdt: 10.05.2015
Type af tale: Prædiken

Kristi opstandelse er det håb, vi bygger på. Uden det håb er der ingen substans i den kristne tro.

Louis Nielsen fra KF i Odense taler ud fra Joh. 5:19-301. Kor. 15:20-28 og 1. Thess. 4:13-18 om Jesu opstandelse, kødets opstandelse og det kristne håb.

Prædiken holdt: 15.02.2015
Type af tale: Prædiken

Vi er på en rejse - men hvor fører rejsen hen, og hvad kræver rejsen af os?

Louis Nielsen fra KF i Odense taler ud fra Luk. 9:51-61Luk. 24:50-53 og Ap.G. 1:3-8.

Prædiken holdt: 19.10.2014
Type af tale: Prædiken

Louis taler om Paulus, kirken og Kristi lidelser. Hvordan betragtede Paulus egentlig Kristi kirke? Og hvad med os?

Fra Paulus' Brev til Kolossenserne 1:24-2:10 (Kol 1:24).

Prædiken holdt: 22.06.2014
Type af tale: Prædiken

Louis taler ud fra Rom 15 om menighedens plads i Guds frelsesplan. Hvordan Gud allerede fra udvælgelsen af Abraham vidste, at Guds velsignelse af Abraham skulle nå ud til alle folk. Dette opfyldes i menigheden, som er og skal være ét i Kristus, på tværs af alle menneskelige (sociale, økonomiske, praktiske, religiøse) skel.

Prædiken holdt: 16.02.2014
Type af tale: Prædiken

Romerbrevet begynder og slutter med at understrege evangeliets egenart, styrke og tilstrækkelighed. I evangeliet henter vi ikke alene frelse, men også hjælp i trængsler og prøvelser, vished om at Gud elsker os, håb om herlighed og glæde og fryd i Gud.  Evangeliet samler også mennesker og skaber fællesskab mellem Gud og os og mellem alle, som tror; evangeliet vil vi gerne dele med hinanden og med hele verden.

Louis Nielsen taler ud fra Rom 1:1-7 og Rom 16:25-27 om, at vi er kaldet til troskab over for evangeliet og til at dele ud af det, som Paulus taler om i Romerbrevet - tal med begejstring over Guds storhed og almagt og hans kærlighed og omsorg for sine børn.

Prædiken holdt: 27.10.2013
Type af tale: Prædiken

Louis Nielsen fortsætter sin dybe gennemgang af Romerbrevet Rom 5-8.

Paulus har gennemgået mange lidelser, men Guds kald står fast. Vi kan prise os lykkelige over Gud - men det sker gennem trængsler Rom 5:1.

Prædiken holdt: 16.06.2013
Type af tale: Prædiken

Louis Nielsen, fra Kristent Fællesskab i Odense, taler over Rom 1:1-17.

Prædiken holdt: 13.01.2013
Type af tale: Prædiken

Louis Nielsen fra Kristent Fællesskab i Odense fortsætter sin gennemgang af Romerbrevet. Rom 9:30-10:21.

Prædiken holdt: 13.05.2012
Type af tale: Prædiken

Louis Nielsen fortsætter sin serie om Romerbrevet og er nået til Rom 8  - Hvem kan anklage os?

Prædiken holdt: 22.01.2012
Type af tale: Prædiken

Sider