Tomas Helmich-Olesen

I denne korte serie på tre prædikener gennemgår vi

  • Troens bøn
  • Hjertets bøn
  • Udholdenhedens bøn

Må Gud selv undervise os om bøn i vores liv!

Prædiken holdt: 14.01.2024
Tema: Bøn (Tomas Helmich-Olesen)
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Johannesevangeliet anden halvdel af kap. 9. Farisærerne prøver at forstå helbredelsen af den blinde mand, og hvem Jesus er, men er ikke villige til at opgive deres egen Gudsopfattelse. Derfor afviser de Jesus.  Den blinde mand derimod, bliver seende i både fysisk og åndelig forstand.  Prædiken tager udgangspunkt i spændingsfeltet mellem farisæerne og den blinde mand - det er ofte der, hvor vi står. På den ene side har vi svært ved ligesom farisæerne at se og tage imod det nye, som Kristus kommer med, og på den anden side ønsker vi ligesom den blinde mand, helbredelse og tro.

Prædiken holdt: 20.08.2023
Type af tale: Prædiken

Jonas

Prædiken holdt: 30.04.2023
Type af tale: Prædiken

Prædiken tager udgangspunkt i Rom 8, og det er 3. del af serien om Romerbrevet. Kap. 8 handler i høj grad om Helligåndens arbejde i os. Vi ser, at de områder i vores liv, som vi kæmper med og gerne vil se en udvikling i, det er netop her, at Helligånden hjælper os.  Helligånden hjælper os med vores egoisme, og forsikrer os om, at vi er Guds børn, så vi kan handle frit og givende over for andre. Helligånden hjælper os til at gå sammen med Jesus til en lidende verden. Helligånden hjælper os med at fastholde håbet, idet Jesu sejr over døden også bliver vores sejr. Helligånden hjælper os med at bede, når vi er tomme for ord, så stilheden baner vej for hjertes forvandling på et plan dybere end ord.

Prædiken holdt: 20.11.2022
Type af tale: Prædiken
Det er nemt for os, at få øje på egne og andres fejl.
Det er svært for os, at se hvad disse fejl kan bruges til. 
Disciplene så en blind mand, og diskuterede om det var hans egen skyld, at han var blind.
Jesus så anderledes på det, han så en mulighed for en Guds åbenbaring. 
En situation, som for os ser umulig ud, ser for Jesus anderledes ud. 
Han kan skabe nyt ud af gammelt og transformere vores fejl til nyt liv. 
Hvis bare vi kunne se, hvad Jesus ser. 
Prædiken holdt: 25.09.2022
Type af tale: Prædiken

Tomas taler over Joh 8, 31 -38, og kommer ind på vores forhold til sandheden, vores forhold til synd, og til sidst, hvad vi skal bruge vores frihed til, nemlig at tjene hinanden. 
Intentionen er, at vi alle, uanset hvor vi er, må tage et skridt yderligere i vores efterfølgelse af Kristus.

Prædiken holdt: 01.05.2022
Type af tale: Prædiken
Teksten er fra Joh 8, 1-11
Vi har en tendens til at kunne se fejl hos andre, men har meget svært ved at se vores egne.
Jesus ønsker for os, at vi stopper med at være fordømmende og i stedet indser vores egne fejl. 
Så vil vi opleve den enorme frihed, der er i tilgivelse, som også hjælper os med at se hinanden i et nyt perspektiv. 
Prædiken holdt: 23.01.2022
Type af tale: Prædiken
Tekst: Joh, 7, 1-10
Vi har alle håb, ønsker og længsler i vores liv. Og vi bevæger os mod vores mål.
Men Jesus kalder os til, at søge ham først, og i tro overlade vores ønsker og længsler til ham. 
Han vil føre os frem mod målet, dog ikke altid, som vi havde forestillet os, men på hans måde.
Og vores erfaring over tid bliver, at vi indser, at vores forestilling om 'det gode', er mangelfuld, mens Guds vilje udvikler os og føjer noget nyt til. 
Nemlig det aspekt, at Gud ikke blot sørger for os, men at han også bruger vores liv til at sørge for andre.  
Prædiken holdt: 12.09.2021
Type af tale: Prædiken
Joh, 6, 60-69: Efterfølgelse af Jesus
Kapitel 6 starter med, at Jesus møder vores fysiske behov, som vi så det i bespisningsunderet.
Sidenhen redder han os, når vi kommer ud i dybe kriser i vores liv, som disciplen i stormen på søen.
Og denne erfaring af, at Jesus griber ind i vores liv, leder til en fascination af Jesus - hvem er han?
I lyset af denne fascination vokser vores tro og vores relation til Jesus bliver dybere. 
Samtidig afsløres vores selvoptagethed og manglende integritet, men hvor skulle vi gå hen med det, hvis ikke til Jesus?
I denne tætte relation til Jesus, forvandles vi i Guds billede, til det der var mening, at vi skulle være fra skaberens side, os selv, som vi virkelig er. 
Prædiken holdt: 27.06.2021
Type af tale: Prædiken
Tomas taler ud fra  Joh 6, vandringen på søen.
Vi har mål og planer i vores liv, og vi ønsker at komme fra et punkt til et andet.
Vi forestiller os, hvad der skal til, og hvordan vi kommer 'over på den anden side'. 
Som troende ønsker vi at følge efter Jesus, men pludselig bliver vi ramt af problemer og ulykker. 
Og krisen er så alvorlig, at vi  er i tvivl, om vi overhovedet kommer igennem.
Men netop her møder Jesus os og hjælper os ind på sikker grund. 
Således kom vi endelig fra A til B, men endnu vigtigere, krisen undervejs ændrer os og vores tro vokser. 
Prædiken holdt: 07.02.2021
Type af tale: Prædiken

Prædikenen er fra Johs. 6 og fokus er rettet mod vores relation til Kristus. Vi ser på, hvilket liv, han udfordrer os til at leve, og hvordan vi kan tage skridt i tro hen imod det liv.

Prædiken holdt: 27.09.2020
Type af tale: Prædiken
Tomas taler om det næste skridt i tro ud fra Joh 5, 31-46
Det næste skridt i tro ligger lige foran os, men det kan være så svært, at forlade det kendte.
Men Jesus kalder os til at følge ham.
For den enkelte af os betyde det, at den livssituation, som vi er trygge ved, 
de omgangskredse, hvor vi er anerkendt, 
den familie, som vi er vokset op i, må sættes i relation til troen.
Og troens natur er det ukendte, og Gud kalder os derud.
Men vi går ikke alene ud i det ukendte - vi går sammen med Jesus. 
Der er noget, som vi skal forlade, for at vores liv kan blive genoprettet.
Men når vi vender tilbage igen, så kan vi medvirke til genoprettelse hos andre.
Så dit næste skridt i tro har enorm betydning for dig selv og for andre gennem dig. 
Prædiken holdt: 05.07.2020
Type af tale: Prædiken

Sider