Simon Brolund

“Jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden!” Johannesevangeliet 16:33 BPH Vi hører om hvad Guds fred er og hvorfor står der 360+ gange i biblen at ”vi ikke skal frygte” og hvordan vi kobler os på Guds fred.

Prædiken holdt: 08.10.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Josva 3 og tager udgangspunkt i vers 3-5. "Helliggør jer, for i morgen vil Herren gøre undere blandt jer." Gud kalder os altid længere ind (til Ham) inden Han sender os længere ud.

Prædiken holdt: 17.09.2023
Type af tale: Prædiken

I Mark 1:40-2:17 læser vi om tre meget forskellige mennesker som alle møder Jesus. Den spedalske, den lamme og skatteopkræveren møder jesus og deres liv bliver vendt på hovedet. Vi hører om, hvad, mødet med Jesus betyder og hvordan det forvandler os.

Prædiken holdt: 16.07.2023
Type af tale: Prædiken

Simon Brolund taler om den magt, der ligger i vores valg - ud fra Markus 9:14-29.

  1. Vælg at tro. Et valg truffet i gode tider gør det lettere at holde fast i dårlige tider.
  2. Bed om tro. Du har lov at bede Gud hjælpe dig til at tro.
  3. Lev det ud. Du skal ikke blot tro og bede - du skal handle på det, du tror på!
Prædiken holdt: 25.11.2018
Type af tale: Prædiken