Sven Straarup

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

Teksten er fra 1. Joh. 3:1
Formålet er at forstå hvem Gud Fader er, at kende Gud som Far og at tør kalde Gud Far.

Prædiken holdt: 23.08.2020
Type af tale: Prædiken

Sven taler ud fra Rom 12:1 om hvordan vi, ved at tilbede med vores tid, taleneter, ting og tunge, udvikler en velafbalanceret kristen tilbedelse.

Prædiken holdt: 26.07.2020
Type af tale: Prædiken

Hvordan oplever jeg tro og hvordan erfarer jeg at Helligånden virker i mig? 
Prædikenens tekst er fra Joh.20:19-23.

 • Den kristne tro bygger på et personligt møde med Jesus
 • Personlig tro bygger på objektive fakta, fornuft baseret antagelser og subjektive erfaringer
 • Helligånden udvikler mit trosliv, når jeg herliggør Jesus, når jeg ligner ham mere og når jeg tjener ham med mit liv

 

Prædiken holdt: 31.05.2020
Type af tale: Prædiken

Lk.8:1-3; Mt.27:55,59-61; Joh.20:1-18

Sven taler ud fra Joh 20:1-18 om hvordan Jesus forvandler og bruger et menneskes liv.

Vores mål er at vide, at Jesus kan redde hvem som helst, Han kan bruge hvem som helst og Han sender os ud med budskabet om Ham.

Prædiken holdt: 10.05.2020
Type af tale: Prædiken

TEKSTER: Zak.12:10-12 + 13:1; Åb.1:6-7; Joh. 19:33-37
Troen på Jesus renser livet fra synd.
Troen på Jesus fører til fuld genoprettelse og hengivelse. 
Troen på Jesus er at bygge på en begrundet tro.
Troen på den korsfæstede Jesus forvandler liv.

Prædiken holdt: 19.04.2020
Type af tale: Prædiken

Sven taler ud fra  Åb.1:17 
- Hvordan kan vi se Jesus og hvordan vil vi reagere når vi en dag virkelig ser ham?
- Hvordan hører vi Jesus, hvad har han at sige til os når ting er rigtig svære?
- Hvordan kan vi erfare Jesus, hvordan møder han os i vores liv?

Prædiken holdt: 12.04.2020
Type af tale: Prædiken

Rettelse!

14,5 minutter inde i Svens prædiken bliver der sagt at Jesus hængte sig. Der menes naturligvis Judas.

Vi beklager fejlen.

TEKST:  Zak.9:9-11; 11:12-13; 13:7-8; 14:3-9

FORMÅL: At forstå Jesus, som Guds konge

MÅL:

 • At forstå hvordan Guds profetier forsikrer mig at Jesus fra Nazareth er Guds Messias konge
 • At tage imod tilbuddet om fred fra Guds ydmyge Fredskonge
 • At kende Jesus som min personlige lidende Tjenerkonge
 • At følge Jesus som universets triumferende Krigerkonge

Hvis Jesus vitterlig er Guds konge, hvordan skal jeg så forholde mig til ham? 

Denne prædiken foreligger som videooptagelse, en "live stream", og ligger her:

https://vimeo.com/400890639

Prædiken holdt: 15.03.2020
Type af tale: Prædiken

Bilder jeg mig ind at jeg kan stå foran Gud ren og fuldkommen i dag og den dag jeg dør?

Sven taler ud fra Zakarias' bog 3:1-10 om, hvordan vi ved at forstå det profetiske ord til Guds folk i Zakarias tid og ved at forstå Guds profetiske ord om vores forhold til Jesus Kristus kan blive overbevist om, at vi kan stå renset foran en hellig Gud.

 

Prædiken holdt: 09.02.2020
Type af tale: Prædiken

Læs  Zakarias' Bog 4, 1-14 og få åndeligt gåpåmod til at indtage det nye år ved 

 • At forstå det profetiske ord til Guds folk i Zakarias tid
 • At forstå Guds profetiske ord igennem Zakarias til os i dag
 • At forstå Guds profetiske ord om vores forhold til Jesus Kristus

 

                START MANGLER, DESVÆRRE sad

Prædiken holdt: 19.01.2020
Type af tale: Prædiken

Hvordan praktiserer jeg ægte guddommelig tilbedelse, der ærer Gud, mætter mig åndeligt og beriger andre?

Læs gerne Marias lovsang fra Lukas 1:39-56.

Prædiken holdt: 29.12.2019
Type af tale: Prædiken

Hvem var Maria, Jesu mor? Sven fører os igennem Lukas-Evangeliet 1:26-38 og fortæller os om Maria.

Ved at lære Bibelens Maria at kende kan vi blive inspireret af hende som et forbillede på discipelskab.

Vi kan

 • Ære Marias storhed
 • Erkende Marias begrænsninger
 • Blive inspireret af Maria i vores vandring med Jesus

Hvordan kan Maria, Jesu mor, inspirere mig i min vandring med Jesus?

 

Prædiken holdt: 24.11.2019
Type af tale: Prædiken

Ud fra forskellige tekster i Bibelen (5. Mos. 7:6-9; Åb. 12:1-6; Rom. 9:1-5; Rom. 11:12,25) viser Sven, hvorfor Israel er vigtig for troende kristne.

Formålet med dette er at hjælpe os til at:

 • Forstå Guds forhold til Israel
 • Forstå hvorfor Israel altid vil være genstand for had
 • Forstå hvordan Israel er Guds gave
 • Forstå hvad Israel betyder for os som kristne

Hvordan skal jeg som kristen forholde mig til det jødiske folk, til nationen Israel og til antisemitisme?

Prædiken holdt: 20.10.2019
Type af tale: Prædiken

Sider