Jesus beder for os!

Matt 26, 36-46
Jesus kæmpede for sine disciples og hele verdens frelse i Getsemane have, selvom disciplene svigtede ham.
Jesus går i forbøn for os, og når vi beder for hinanden, udbedrer vi Guds kærlighed.

 

Taler

Anders Gjesing

Dato

Søndag, 9. august 2020

Type af tale

Bibeltekst

Matthæus Evangeliet

MP3