Hvordan blev Jesus i sin dåb udrustet til sit virke på jorden, og hvordan bliver vi udrustet til vores virke her på jorden?

Det er fastelavnssøndag – dvs. den sidste søndag inden fastetiden. Fastelavnssøndag markerer altså begyndelsen på fastetiden. Fastetiden er traditionelt en tid for besindelse og syndsbekendelse.Søndagens tekst fra Matt. 3, 13-17 handler om Jesu dåb, som markerer begyndelsen på Jesu offentlige virke på jorden.Hvordan blev Jesus i sin dåb udrustet til sit virke på jorden, og hvordan bliver vi udrustet til vores virke her på jorden?

 

Taler

Anders Gjesing

Dato

Søndag, 14. februar 2021

Type af tale

Bibeltekst

Matthæus Evangeliet

MP3