Salomon: Visdom, herredømme, dårskab

Dette er 4. del i en serie i fire afsnit om guddommelig vækkelse.

Denne gang om Salomon ud fra 1. Kong 3:6-14. En historie, der handler om en elsket søn, en verdensfyrste og om fortvivlet frafald.

Gud styrer verdenshistorien efter sin plan og taler samtidig til den kristnes åndelige liv i dag, når det drejer sig om den personlige vækkelse i forholdet til Gud.

Historien viser, hvordan et liv med Gud kan blomstre, bære frugt og visne afhængig af ens tillid, lydighed og tjenersind overfor Ham.

Taler

Sven Straarup

Dato

Søndag, 26. august 2012

Type af tale

Bibeltekst

Første Kongebog

MP3