Prædiken

Kirken er skabt til at være et fællesskab ud fra Guds principper - ikke ud fra janteloven.
Men hvordan bliver vi det?
Med udgangspunkt i 1. Korinter 12v12-22 vil vi snakke om:
Hvordan kan vi tale Guds sandhed over os selv og slippe janteloven?
Hvordan vi møder hinanden fra Guds principper og ikke fra janteloven?

Prædiken holdt: 26.11.2023
Type af tale: Prædiken

Jesus kom som lys ind i verden og kalder også os til at være lys i verden.

Hvordan ser det så ud i 2023?

Jer. 29:4-7

Overvej hvad det betyder at ”stræbe efter lykke og fremgang” der hvor du er sat, i din hverdag.

Prædiken holdt: 19.11.2023
Type af tale: Prædiken

Tekst: 2 Korintherbrev Kap. 12 v. 7 - 13

I kapitlet ser vi hvordan menigheden i Korinth betvivler Paulus' autoritet jf. 'super-apostlene'. Paulus respondenderer på den her tvivl ved at give udtryk for sin magtesløshed og hvordan en accept af svaghed og derved sin afhængighed til Gud, gør ham stærk. På baggrund af denne tekst vil vi dykke ned i følgende:
Hvordan vi forholder os til vores brudthed samt hvordan det så helt konkret ser ud at være stærk i sin svaghed.

Prædiken holdt: 12.11.2023
Type af tale: Prædiken

Gud kommer, ser og møder os lige der hvor vi er i livet!
Gud kom (til Hagar) og Han så hende og mødte hendes dybeste behov…
Teksten er: 1 mos 16,1 - 15 og 1. mos 21. 8 - 21 (beretningerne om HAGAR)

Prædiken holdt: 05.11.2023
Type af tale: Prædiken

TEMA: Endetiden, (den anden af to prædikener) TITEL: Jeg tror på Jesu Kristi genkomst (2) TEKSTER: Mt.24:32-51 MÅL: 1. At udruste os med de holdninger, som Jesus kalder os til, og som vil hjælpe os til at komme sejrende igennem endetidens trængsler. 2. At være forberedt på de angreb, der vil møde os 3. At bevare vores forhold til Jesus Kristus i tillid til Guds beskyttende kraft.

Prædiken holdt: 29.10.2023
Type af tale: Prædiken

I bibelen bliver vi igen og igen opfordret til at være taknemmelige. Det kan føles let når livet går godt, men hvad så når der er modgang, problemer og udfordringer i livet? Skal vi så også sige tak? Der står flere gange i bibelen: ”Tak Herren, for han er god”.

Prædiken holdt: 22.10.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er Luk. 17.11-19 med helbredelsen af 10 spedalske, hvor kun 1 af de 10 viser taknemlighed til Jesus. Alle er mødt og helbredt , men kun én frelses.

Prædiken holdt: 15.10.2023
Type af tale: Prædiken

“Jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden!” Johannesevangeliet 16:33 BPH Vi hører om hvad Guds fred er og hvorfor står der 360+ gange i biblen at ”vi ikke skal frygte” og hvordan vi kobler os på Guds fred.

Prædiken holdt: 08.10.2023
Type af tale: Prædiken

Vi hører i Lukas 10 v38-42 om Martha og Maria Historien fortæller om to forskellige måder at leve livet på. Maria valgte at priortere Jesus over det hun burde gøre, at lægge sin værdi i Ham og at være nærværende med Ham i nu’et.

Prædiken holdt: 01.10.2023
Type af tale: Prædiken
Prædiken holdt: 24.09.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Josva 3 og tager udgangspunkt i vers 3-5. "Helliggør jer, for i morgen vil Herren gøre undere blandt jer." Gud kalder os altid længere ind (til Ham) inden Han sender os længere ud.

Prædiken holdt: 17.09.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Johannes 4, 1- 42. Jesus møder kvinden i den situation hun er i hvorefter kvinden løber ud og samler til fællesskab. Hvordan kan vi møde vores næste, og hvordan kan vi samle til fællesskab til opbyggelse af Guds rige. Hovedpunkterne bliver om hvordan Jesus møder kvinden. Den forvandling der sker indefra. Samt at vi er kaldet til fællesskab. 

Prædiken holdt: 10.09.2023
Type af tale: Prædiken

Sider