Første Kongebog

Med denne serie i fire afsnit søger Sven at belyse den guddommelige vækkelse med inspiration fra fire store personligheder i det Gamle Testamente:

  • Hannah
  • Samuel
  • David
  • Salomon

Dette er 4. del i en serie i fire afsnit om guddommelig vækkelse.

Denne gang om Salomon ud fra 1. Kong 3:6-14. En historie, der handler om en elsket søn, en verdensfyrste og om fortvivlet frafald.

Gud styrer verdenshistorien efter sin plan og taler samtidig til den kristnes åndelige liv i dag, når det drejer sig om den personlige vækkelse i forholdet til Gud.

Historien viser, hvordan et liv med Gud kan blomstre, bære frugt og visne afhængig af ens tillid, lydighed og tjenersind overfor Ham.

Prædiken holdt: 26.08.2012
Tema: Guddommelig vækkelse (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Kristian taler om troen på en Gud, der kommunikerer - ud fra 1. Sam 3 (Samuels kaldelse) og 1. Kong 19 (Elias).

Prædiken holdt: 03.06.2012
Tema: Temagudstjeneste (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter Slip Bibelen Løs med gennemgangen af 1. Kongebog.

Prædiken holdt: 03.03.2005
Type af tale: Slip Bibelen Løs