Guddommelig vækkelse

Med denne serie i fire afsnit søger Sven at belyse den guddommelige vækkelse med inspiration fra fire store personligheder i det Gamle Testamente:

  • Hannah
  • Samuel
  • David
  • Salomon

Dette er 4. del i en serie i fire afsnit om guddommelig vækkelse.

Denne gang om Salomon ud fra 1. Kong 3:6-14. En historie, der handler om en elsket søn, en verdensfyrste og om fortvivlet frafald.

Gud styrer verdenshistorien efter sin plan og taler samtidig til den kristnes åndelige liv i dag, når det drejer sig om den personlige vækkelse i forholdet til Gud.

Historien viser, hvordan et liv med Gud kan blomstre, bære frugt og visne afhængig af ens tillid, lydighed og tjenersind overfor Ham.

Prædiken holdt: 26.08.2012
Tema: Guddommelig vækkelse (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Dette er 3. del i en serie i fire afsnit om guddommelig vækkelse.

Denne gang om David ud fra 2. Sam 7. Gud styrer verdenshistorien efter sin plan og samtidig taler til den kristnes åndelige liv i dag, når det drejer sig om den personlige vækkelse i forholdet til Gud.

Jesus Kristus forkyndes igennem Davids liv, og viser hvordan Gud kan vække åndeligt mod, anger og hengivenhed i os.

Prædiken holdt: 22.07.2012
Tema: Guddommelig vækkelse (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Dette er 2. del i en serie i fire afsnit om guddommelig vækkelse.

Denne gang om Samuel fra 1. Sam 3 og andre steder i 1. Samuelsbog. Han viser, hvordan profetisk, præste- og ledertjeneste udføres for Gud, og opmuntrer den enkelte til at give sig hen til denne tjeneste.

Prædiken holdt: 17.06.2012
Tema: Guddommelig vækkelse (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Dette er 1. del i en serie i fire afsnit om guddommelig vækkelse.

Første del er om Hannah fra 1. Sam 1. Hun viser, hvordan tomhed kan drive os til Gud - hvordan Gud møder os i tro. Og hvordan vi kan fryde os over Guds forløsende indgreb i vores liv.

Prædiken holdt: 11.03.2012
Tema: Guddommelig vækkelse (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken