Disciple af Jesus, hvad er det?

Jesu disciple blev kaldt til at gå ud og gøre folk til disciple, Jesus disciple.

Det var ikke et kald til bare at være elever og få viden og information. Det var ikke et kald til bare at være lærlinge og kopiere og efterligne deres Mester. Det var et kald til at blive disciple, hvor deres motiver og grundlæggende livsopfattelse blev forvandlet af Guds ånd.

Jesus lovede at være dem alle dage, lige til verdens ende.

Taler

Kristian Knudsen

Dato

Søndag, 17. november 2019

Type af tale

Bibeltekst

Matthæus Evangeliet

MP3