Efterfølgelse af Jesus

Joh, 6, 60-69: Efterfølgelse af Jesus
Kapitel 6 starter med, at Jesus møder vores fysiske behov, som vi så det i bespisningsunderet.
Sidenhen redder han os, når vi kommer ud i dybe kriser i vores liv, som disciplen i stormen på søen.
Og denne erfaring af, at Jesus griber ind i vores liv, leder til en fascination af Jesus - hvem er han?
I lyset af denne fascination vokser vores tro og vores relation til Jesus bliver dybere. 
Samtidig afsløres vores selvoptagethed og manglende integritet, men hvor skulle vi gå hen med det, hvis ikke til Jesus?
I denne tætte relation til Jesus, forvandles vi i Guds billede, til det der var mening, at vi skulle være fra skaberens side, os selv, som vi virkelig er. 

Taler

Tomas Helmich-Olesen

Dato

Søndag, 27. juni 2021

Type af tale

MP3