Jesu transformerende kraft

Det er nemt for os, at få øje på egne og andres fejl.
Det er svært for os, at se hvad disse fejl kan bruges til. 
Disciplene så en blind mand, og diskuterede om det var hans egen skyld, at han var blind.
Jesus så anderledes på det, han så en mulighed for en Guds åbenbaring. 
En situation, som for os ser umulig ud, ser for Jesus anderledes ud. 
Han kan skabe nyt ud af gammelt og transformere vores fejl til nyt liv. 
Hvis bare vi kunne se, hvad Jesus ser. 

Taler

Tomas Helmich-Olesen

Dato

Søndag, 25. september 2022

Type af tale

Bibeltekst

Johannes Evangeliet

MP3