Sven Straarup

En serie på fem over det dynamiske menighedsliv, som vi ser det i 1. Thessalonikerbrev.

Denne korte video på engelsk giver et godt overblik over brevet:

Der vil blive udarbejdet studiemateriale til brug i netværksgrupper.

Teksten er Påskeberetningen fra alle fire evangelier:
Mk 16: 1-8. Mt 28: 7-10. Lk 24: 21-27, 44-45. Joh 20:21-23 

Formål: At blive overvældet af hvad Gud har gjort igennem Jesu opstandelse.

Mål:

  • At blive overvældet af opstandelsen
  • At møde den opstandne
  • At fastholde opstandelsestroen
  • At lade opstandelsens kraft fortsat virke i og igennem os
Prædiken holdt: 20.04.2014
Type af tale: Prædiken

Slip Bibelen Løs 2014: Daniels Bog - Når Guds rige kommer.

Nr. 2 af 4: Kapitel 3 og 4.

OBS: Noter for alle SBL i denne serie udgives senere samlet som et kompendium, der vil ligge til download sammen med den sidste tale i serien.

Se også Slip Bibelen Løs.

Prædiken holdt: 15.04.2014
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Totalteater til familiegudstjeneste! Her er Svens tale om kongesønnens bryllup (Matt 22:1-14).

Prædiken holdt: 23.03.2014
Type af tale: Prædiken

I denne nye serie over Daniels liv gennemgår Sven Dan 1.

Babylon har besejret Israel og taget hele den israelitiske elite med sig til Babylon for at tjene kongen. I spændingsfeltet mellem at tro at Gud enten ikke er i kontrol eller at Gud har forladt dem får Daniel nåde til at tro, at Gud er i kontrol og ikke har forladt dem.

Blandt de mange ting, Daniel kunne have gjort oprør imod, hvordan vælger Daniel da sine kampe?

Prædiken holdt: 02.03.2014
Tema: Daniels Bog (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken, Slip Bibelen Løs

Sven afslutter serien om KFs værdier. Blandt vore valgte værdier er: Vi er en menighed, der er bygget på frivillighed.

Hvad er menighedens kilder og dens styrker? Jesus er kilden til vores inspiration.

Hvordan kan du og jeg bruge vores liv i Hans tjeneste, så det ærer Ham og bringer velsignelse til andre?

Prædiken holdt: 09.02.2014
Tema: KFs værdier (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Vi har tre ufravigelige værdier, som er gennemgået i tidligere prædikener. Vi har også andre værdier - valgte værdier - som er mere kulturelt og tidsmæssigt bestemte. Disse gennemgår vi i løbet af dette forår.

Den anden af disse værdier er, at vi har valgt at være en menighed der søger enhed med resten af Guds familie.

Sven uddyber her, bl.a. ud fra Joh 17:9-23, hvad Jesus havde på hjerte med hensyn til enhed i sin menighed. Målet er

  • At kende Jesu vilje for enhed
  • At erkende at dybden af kristen enhed er afhængig af hengivenhed til Jesu lære og liv
  • At forstå hvordan du og jeg kan bidrage til kristen enhed
Prædiken holdt: 12.01.2014
Tema: KFs værdier (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

1. søndag i advent.

Gud viser ikke kun sin storhed gennem mirakuløse helbredelser, men også gennem tornen i kødet. Sven udlægger 2. Kor 12:1-10.

Vi kan både have et vidunderligt møde med Gud, og vi kan opleve livets omkostninger og at Gud ikke svarer vores bøn. Hvordan lever vi i en vanskelig verden med evangeliets kraft? Korset er lyset der skinner i mørket.

Prædiken holdt: 01.12.2013
Type af tale: Prædiken

Bibelen siger, at vi skal bedømme ånderne og se, om de er fra Gud. Hvordan gør vi det?

Sven taler ud fra 1. Joh 4:1-6.

Prædiken holdt: 10.11.2013
Type af tale: Prædiken

Som en del af gennemgangen af Kristent Fællesskabs ufravigelige værdier er vi nået til den tredje og sidste: Vi er en tilbedende menighed.

Hvad vil det sige - at være en tilbedende menighed? Sven går ud fra teksten i Åb 4:9 og frem til 5:14.

Prædiken holdt: 13.10.2013
Tema: KFs værdier (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

I denne serie vil Sven og Kristian tale over de værdier, som Kristent Fællesskab står for. Dette er første afsnit i serien.

At være en Bibel-baseret menighed

Hvad vil det sige at have tillid til, at Bibelen er Guds autoritative Ord. Hvad betyder det at være bibelsk og underlagt Guds Ord. Hvilken betydning har dette for dig og mig.

Tekst: 2. Tim 3:13-4:5.

Prædiken holdt: 08.09.2013
Tema: KFs værdier (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter serien om Urhistorien med beretningen om Babelstårnet fra 1. Mos 11:1-26

Hvad er vores egentlige sikkerhed i livet? Hvorfor vil Gud udfordre det, som vi anser for at være sikkert?

Gud er vores centrale sikkerhed.

Prædiken holdt: 04.08.2013
Tema: Urhistorien (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Ud fra historien om Noa forklarer Sven, hvorfor og hvordan Gud straffer og redder.

Formålet er at vi skal forstå konsekvenserne af den frie vilje, hvordan Gud genopretter på baggrund af ret og nåde, og at give lysstrejf af håb i en mørk tid.

Prædiken holdt: 21.07.2013
Tema: Urhistorien (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Sider