Hvordan Guds evangeliske liv kommer til udtryk

TEMA: Romerbrevet serie 4/4 Titel: Hvordan Guds evangeliske liv kommer til udtryk Tekst: Romerbrevet 12:1-21 Formål: På baggrund af Guds nåderige frelse og Helligåndens fylde i vores liv - hvordan skal vi så leve? Prædiken punkter: - Romerbrevets argument: Evangeliet formår at forlige os med en retfærdig Gud og at give os kraft til at leve til hans ære - Åndelig gudsdyrkelse praktiseres ved at hengive os fuldt ud til Jesus - Guds evangeliske liv fletter os sammen i en fælles vandring med andre kristne - Guds evangeliske liv bygger på vores personlige lydighedsvalg

Taler

Sven Straarup

Dato

Søndag, 27. november 2022

Type af tale

Bibeltekst

Paulus' Brev til Romerne

MP3