Udsendelsen

Anfinn taler om udsendelsen af de 72 disciple fra Luk. 10:1-20. Han beskriver disciplenes missionstur, der er præget af det, som Paulus senere nævner i Rom. 12:12:

  • Udholdende i bønnen
  • Udholdende i opgaven
  • Glade i håbet

Taler

Anfinn Helmsdal

Dato

Søndag, 15. november 2015

Type af tale

Bibeltekst

Lukas Evangeliet

MP3