Lukas Evangeliet

Teksten er Lukas 14. 7-14 - hvor Jesus udfordrer os til at sætte sig nederst og at invitere de svageste.

Prædiken holdt: 22.01.2023
Type af tale: Prædiken

I Luk 5, 1-11 opmuntrer Jesus os til at give os selv hen til Hans mission og til at finde vores plads og tjeneste i Hans Riges ”Fiskebåd”.

Prædiken holdt: 21.08.2022
Type af tale: Prædiken

Talen er fra Lukas 18.18-30 hvor Jesus fortæller om  den rige rådsmand.

 

 
Prædiken holdt: 07.08.2022
Type af tale: Prædiken
 Prædikenen er fra Luk 10. 38 - 42 og salm 147 (med særlig fokus på vers 9 og 10) og har et  særligt fokus på Martha som bekymrer sig om mange ting. Hendes omstændigheder (gæster, mad, organisering, koordinering osv) distraherer hende/fylder hende, definerer hende og bekymrer hende.
Jesus adresserer ikke hendes omstændigheder, men fokuserer på hvad omstændighederne  gør ved hende: Fylder hende med bekymring om mange ting - Tager bekymringerne pladsen for  tilliden til Herren i hende?
Sl 147 minder os om at vende blikket til Herren. 
Alt kommer til os fra HAM. 
Prædiken holdt: 24.07.2022
Type af tale: Prædiken

Lad os tilgive hinanden.

Gavmildhed i vores relationer

Lukas 17: 3-10

Prædiken holdt: 10.07.2022
Type af tale: Prædiken

På påskedag får vi den mægtige åbenbaring at Jesu død ikke har været forgæves. Igennem hans opstandelse har han gjort op med vores synd og vores smerte.  Vi kan nu få del i hans sejr, når vi omvender os og overgiver vores liv til ham. Hvordan kan denne utrolige begivenhed få gennemslagskraft i os, når vi oplever lidelse i vores liv.

Prædiken holdt: 17.04.2022
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Luk 18, 31-43 hvor disciplene ikke forstår noget af Jesu forudsigelse af sin død og opstandelse og hvor en blind mand bliver helbredt uden for Jeriko, så han følger og lovpriser Jesus og andre, som ser det, gør det samme. 

Prædiken holdt: 27.02.2022
Type af tale: Prædiken

Temaet i prædikenen er gavmildhed. Teksten er fra Lukas 4: 16-30

 
 

 

Prædiken holdt: 16.01.2022
Type af tale: Prædiken
Prædiken holdt: 24.12.2021
Type af tale: Prædiken
Jesus sender os afsted med sit evangelie til vores livs fest. Han ønsker at feste med dem, der hører Hans rige til og Han inviterer alle til at feste med Ham. Det er en livsforvandlende fest, hvor alle vores behov imødekommes, og hvor Guds riges fremgang fejres.
 
Prædiken holdt: 26.09.2021
Type af tale: Prædiken

Vi hører fra Luk 18, 9-17 om Guds gennemgribende gavmildhed - om gavmildhedens kilde, kendetegn og nøgle.

Prædiken holdt: 05.09.2021
Type af tale: Prædiken

Talen er  over Jesus tale om farisæer og tolders bøn i Luk. 18:9-14. Kernen er, at ingen kan gøre sig fortjent til frelsen.

Prædiken holdt: 15.08.2021
Type af tale: Prædiken

Sider