Ord og handling

De første kristne bekendte og handlede på deres tro. Ord og handling hænger sammen.

I Ap.G. 2:42 var 4 områder, som de første kristne prioriterede og som vi også må prioritere i vores liv.

Menigheden er et fællesskab af mennesker, der er blevet frelst og Ap.G. 2:47 viser balancen - den første menighed var ikke kun fokuseret på sig selv, men gav også evangeliet videre.

Taler

Kristian Knudsen

Dato

Søndag, 18. januar 2015

Type af tale

Bibeltekst

Apostlenes Gerninger

MP3