Modgang

Peter taler om MODGANG ud fra fortællingen om vandringen på søen i Matt. 14:22-33.

Taler

Peter Kjærsgaard

Dato

Søndag, 30. oktober 2016

Type af tale

Bibeltekst

Matthæus Evangeliet

MP3