Maria: Velsignelsen og omkostningen ved at være en discipel

Hvem var Maria, Jesu mor? Sven fører os igennem Lukas-Evangeliet 1:26-38 og fortæller os om Maria.

Ved at lære Bibelens Maria at kende kan vi blive inspireret af hende som et forbillede på discipelskab.

Vi kan

  • Ære Marias storhed
  • Erkende Marias begrænsninger
  • Blive inspireret af Maria i vores vandring med Jesus

Hvordan kan Maria, Jesu mor, inspirere mig i min vandring med Jesus?

 

Taler

Sven Straarup

Dato

Søndag, 24. november 2019

Type af tale

Bibeltekst

Lukas Evangeliet

MP3