Længsel efter Gud

Jesper taler ud fra Salme 42som er en klagesang, der beskriver den åndelige tørke, vi til tider kan befinde os i.
Men den giver os også svar på, hvordan vi kan forkynde nåden i vores liv og igen mærke Guds nærvær.

Taler

Jesper Bramming

Dato

Søndag, 7. juni 2020

Type af tale

Bibeltekst

Salmernes Bog

MP3