Kristus er opstanden - og lever i dag

Påske. Kristus er opstanden - det gjaldt både i tiden lige efter opstandelsen, hvor disciplene så ham. Men det gælder også nu - Kristus er lige så levende som den person, du sidder ved siden af!

Jesu opstandelse betyder at:

  • vi ikke skal være bange for døden.
  • vi ved at vi har en evighed i vente sammen med Jesus

Men for os i dag, lige nu og her betyder opstandelsen også:

  • at Jesus lever og er nær ved os.
  • at Jesus holder ord og er til at stole på
  • at vi har fået betroet at give evangeliet - de gode nyheder videre.

Taler

Kristian Knudsen

Dato

Søndag, 5. april 2015

Type af tale

Bibeltekst

Lukas Evangeliet

MP3