Konge eller forvalter

Det lyder smart at sige at vi skal være konger i vores egne liv. Men hvad sker der, når noget rammer os, som vi ikke hersker over?

Anders talte ud fra flere lignelser, herunder lignelsen om de onde vinbønder i Luk 20:9-19, om at være forvaltere af vores egne liv under den ene Konge, som vi er ansvarlige over for.

Taler

Anders Gjesing

Dato

Søndag, 28. juli 2013

Type af tale

Bibeltekst

Lukas Evangeliet

MP3