Jesu rædsel og styrke

Første del af Svens gennemgang af den stærke korsfæstelsessalme: Salme 22.

Hvordan fandt Jesus på Golgata åndelig trøst og styrke gennem Guds ord?

Taler

Sven Straarup

Dato

Søndag, 3. juli 2016

Type af tale

Bibeltekst

Salmernes Bog

MP3