Ingen kan gøre sig fortjent til frelse

Talen er  over Jesus tale om farisæer og tolders bøn i Luk. 18:9-14. Kernen er, at ingen kan gøre sig fortjent til frelsen.

Taler

Jaakko Rønberg Puukka

Dato

Søndag, 15. august 2021

Type af tale

Bibeltekst

Lukas Evangeliet

MP3