Indtag landet!

Sven taler ud fra 5 Mos. 11:7-18 med et kampråb om at hengive os til Jesus i dag og kæmpe og leve for ham og hans folk. Hvordan kan vi anvende oldtidens løfter til Israel angående Kanaan i en kristen sammenhæng?

Mål for prædikenen:

  • At vide hvordan vi som kristne skal forholde os til Guds løfter til Israel om det forjættede land
  • At forstå at Jesus ultimativt er opfyldelsen på alle Guds løfter i GT
  • At forstå hvorfor og hvordan vi skal nedkæmpe åndelig modstand
  • At forstå hvorfor og hvordan vi ærer Gud ved at drage omsorg for hans folk

Taler

Sven Straarup

Dato

Søndag, 7. august 2016

Type af tale

Bibeltekst

Femte Mosebog

MP3