Femte Mosebog

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

TITEL: Jesus vores sabbatshvile

TEKSTER: 5. Mos.5:12-15; Mk.2:27-28 / Lk.10:38-42; Joh.12:3 / Mt.11:28; Heb. 4:9-11

FORMÅL: At forklare hvordan man finder forfriskende hvile i Jesus Kristus

MÅL: Forklare Gamle Testaments sabbatsbud for den kristne
Beskrive hvordan Jesus er opfyldelsen og kilden til Guds hvile
Forklare hvordan vi kan leve i Guds Sabbatshvile
 

Prædiken holdt: 09.10.2016
Type af tale: Prædiken

Sven taler ud fra 5 Mos. 11:7-18 med et kampråb om at hengive os til Jesus i dag og kæmpe og leve for ham og hans folk. Hvordan kan vi anvende oldtidens løfter til Israel angående Kanaan i en kristen sammenhæng?

Mål for prædikenen:

  • At vide hvordan vi som kristne skal forholde os til Guds løfter til Israel om det forjættede land
  • At forstå at Jesus ultimativt er opfyldelsen på alle Guds løfter i GT
  • At forstå hvorfor og hvordan vi skal nedkæmpe åndelig modstand
  • At forstå hvorfor og hvordan vi ærer Gud ved at drage omsorg for hans folk
Prædiken holdt: 07.08.2016
Type af tale: Prædiken

4. Mos 32:1-5 og 5. Mos 11:8-12 er ifølge Bitten en påmindelse til os alle om at være villige til at holde ud og GO FOR IT - gå efter ALT, hvad Gud har til os og ikke bare lade os stille tilfreds med det der er godt nok! Gud har ofte så meget MERE til os end vi overhovedet tør vove at håbe på eller drømme om, men vi stiller os tilfredse med det der er godt istedet for det allerbedste... lige som nogle af Israels stammer lod sig stille tilfreds med de gode jorder i Jordan og "glemte", hvad det lige var Gud havde lovet dem i det forjættede land!

Prædiken holdt: 25.08.2013
Type af tale: Prædiken

Sven gennemgår 5. Mosebog i Slip Bibelen Løs.

Prædiken holdt: 04.11.2004
Type af tale: Slip Bibelen Løs