Ild fra Gud/I brand for Gud

Tekst: Matt.3:1-12

Johs. Døber markerer en afslutning på det gamle. Han peger på det nye  - Jesus, der kommer og forvandler, udruster, sætter os i brand.

Taler

Jaakko Rønberg Puukka

Dato

Søndag, 18. december 2016

Type af tale

Bibeltekst

Matthæus Evangeliet

MP3