Hvordan præger vores tro på Jesus vores personlige identitet?

Andrew taler ud fra  Fil 3:4-11 om hvordan  Paulus ridser op i sin personlige livshistorie og deler det op i to kapiteler: Livet før troen på Jesus og livet efter troen.
Konklusionen er, at hvis Jesus kommer ind i et menneskes liv, så vil det udfordre og påvirke vores personlige identitet. Han vil rykke rundt på vores livs indretning og skabe et nyt centrum.

Taler

Andrew Berghamar

Dato

Søndag, 16. august 2020

Type af tale

Bibeltekst

Paulus' Brev til Filipperne

MP3