Paulus' Brev til Filipperne

Andrew BerghamarAndrew er tidligere landsleder for Operation Mission. Andrew har nu en forkynder- og rådgivningstjeneste i Skovlunde Frikirke.

Sammen med sin hustru Sara har han fem børn.

Andrew taler ud fra  Fil 3:4-11 om hvordan  Paulus ridser op i sin personlige livshistorie og deler det op i to kapiteler: Livet før troen på Jesus og livet efter troen.
Konklusionen er, at hvis Jesus kommer ind i et menneskes liv, så vil det udfordre og påvirke vores personlige identitet. Han vil rykke rundt på vores livs indretning og skabe et nyt centrum.

Prædiken holdt: 16.08.2020
Type af tale: Prædiken

Hvordan finder vi ind til Guds glæde - på trods af livets vanskeligheder og trængsel?

Sven bruger Fil. 2:5-11 i dette julebudskab. 

Må du opleve Guds glæde, selv om du er midt i vanskelige vilkår og smerte!

Må du erkende, at det er kun igennem ydmyghed, at du virkelig kan se Jesus!

Prædiken holdt: 17.12.2017
Type af tale: Prædiken

Ungdomsgudstjeneste. Anfinn taler ud fra Filipperbrevet 3:12-21 om, at Paulus bruger sig selv som eksempel til efterfølgelse af Kristus. På trods af sin store viden om Jesus og kristendommen siger han om sig selv, at han ikke er "nået frem" endnu. Men han er blevet grebet af Jesus, og han lader sig forme af Ham - som leret i pottemagerens hånd. Og hermed viser han os det centrale - at vi til stadighed skal lade os forme af Ham, uanset "hvor langt" vi er nået i vores kristenliv.

Hvem har vi selv som rollemodeller? Amanda Sjursen kommer på og nævner to af sine rollemodeller, og understreger, at vi kun skal følge dem, der selv følger Kristus. Og at det selvfølgelig altid er Ham, vi stræber efter at efterfølge - men at nogle mennesker kan vise os et godt eksempel!

Prædiken holdt: 12.11.2017
Type af tale: Prædiken

Vi havde besøg af Wilmer og Martiza Simancas fra børnehjemmet i Colombia, som vi støtter.

Wilmer talte til os ud fra Fil. 2:1-11 om, at kirken har fået autoritet fra Gud - og hvis vi går på Hans vej med beslutsomhed og mod, vil Gud åbne døre, som vi ikke troede mulige!

Gud har skrevet på vore hjerter, hvem vi er I Hans øjne og i kraft af Jesus - og andre mennesker kan læse det!

Fritz tolkede fra spansk.

 

Prædiken holdt: 25.09.2016
Type af tale: Prædiken

I de første menigheder var der uenighed mellem mennesker - og det har fortsat til i dag. Vi må dog ikke lade stå til, men aktivt hjælpe hinanden, når der opstår uenighed.

Glæde i Herren: Glæden i Herren er en taknemlighed over, at han har frelst os og at vi kan hvile i det. Bekymringer skal vi ikke tage let på, da det kvæler glæden og Guds ords virke i vores liv.

Glæde skal tages alvorligt :-)
 

Prædiken holdt: 23.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Vi deltager i to løb - med vidt forskelligt indhold.

Hør hvordan Paulus løber de to løb!

Prædiken holdt: 16.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Anders Gjesing)
Type af tale: Prædiken

Er det tid at skifte status fra stjerne i dit eget liv til at være tjener i andres liv?

Prædiken holdt: 09.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Tomas Helmich-Olesen)
Type af tale: Prædiken

Fra sit fængsel i Rom skriver Paulus i Fil. 1:3-11 med glæde til den menighed i Filippi, der voksede gennem stor smerte og store undere - og som fortsat vokser. Og Paulus beder om vækst - vækst i kærlighed, indsigt og dømmekraft

Prædiken holdt: 02.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Michael Jensen)
Type af tale: Prædiken

Introduktion til forkyndelses-serien over Filipperbrevet.

Paulus grundlagde en menighed i den romerske koloni Filippi, bestående af meget forskellige mennesker. I Guds rige er forskellighed ikke en trussel, men mangfoldighed viser Guds storhed - som vi også ser det i naturen.

I de første 2 vers af Filipperbrevet (Fil. 1:1-2) kalder Paulus de kristne hellige i Kristus. I Kristus er vi også hellige (= hel lig Jesus).

Nåde og fred har vi fået fra Gud og det må vi også give videre til andre, så vi bliver en duft af Jesus.

Se også vedhæftede PowerPoint samt guide til samtale i netværksgrupperne.

Prædiken holdt: 26.10.2014
Tema: Filipperbrevet (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Michael taler om hvordan vi vender utilfredshed til tilfredshed ved at hold vores fokus på det vi har.

Det lykkedes for Josef i 1. Mos 39:7-11 (Potifars hustru), men mislykkedes for David i 2. Sam 11:2-3 (Batseba).

Hvor er dit fokus?

Hemmeligheden bag hvordan vi vender vores fokus står her: Fil 4:6-7.

Prædiken holdt: 04.11.2012
Tema: Temagudstjeneste (Michael Jensen)
Type af tale: Prædiken

Sven taler over Paulus brev til Filipperne i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 14.02.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs