Herren er min hyrde

Bitten tager os igennem hyrdesalmen - Salme 23 - og viser, hvordan

  • Herren går foran os og leder os
  • Herren går ved vores side og beskytter os
  • Herren går bag ved os og velsigner os med fred og glæde

Taler

Bitten Schriver Ingerslev

Dato

Søndag, 19. maj 2019

Type af tale

Bibeltekst

Salmernes Bog

MP3