Gud er med os alle dage

Ud fra Missionsbefalingen i Matt 28:16-20 taler Michael om Jesu sidste ord til os og den befaling, han gav os.

Selv efter at have set Jesus genopstået var der nogle der stadig tvivlede. Tvivl er troens skyggeside og er et vilkår, vi lever med. Lad os ikke gemme den væk!

I den mission, Jesus har til os som kirke og som enkeltpersoner, er han med os - alle dage, indtil verdens ende. 

Taler

Michael Jensen

Dato

Søndag, 29. december 2013

Type af tale

Bibeltekst

Matthæus Evangeliet

MP3