Gud elsker os og har fældet sin dom

I forbindelse med ungdomsgudstjenesten mindede Anfinn os om, hvor meget Gud elsker os. Han mindede os også om, at fortabelse er en mulighed - men at Jesus er blevet dømt for vores overtrædelser, for vores skyld.

Anfinn tog udgangspunkt i beretningen om Paulus' skibbrud i Apostlenes Gerninger kap. 27.

Taler

Anfinn Helmsdal

Dato

Søndag, 19. februar 2017

Type af tale

Bibeltekst

Apostlenes Gerninger

MP3