Følg mig

Ud fra Ny Testamentes beretninger om, hvordan Jesus kaldte sine disciple, taler Kristian om det enkle kald: Følg mig.

Se f.eks. Matt. 4:18-22.

Taler

Kristian Knudsen

Dato

Søndag, 10. januar 2016

Type af tale

Bibeltekst

Matthæus Evangeliet

MP3