Du og jeg, Jesus

Ud fra Matthæus 17, særligt fortællingen om forklarelsen på bjerget og disciplenes tiltro til Jesus, viser Peter Kjærsgaard os, hvordan vi fuldt ud kan stole på Jesus.

Gud gav Jesu liv sit stempel to gange - første gang talte Gud fra Himmelen ved Jesu dåb, og igen her på forklarelsens bjerg, hvor Jesus blev åbenbaret som opfyldelsen af loven (repræsenteret ved Moses) og profeterne (repræsenteret ved Elias). Men da Moses og Elias igen vendte hjem til Himmelen, valgte Jesus at blive tilbage her hos os.

Taler

Peter Kjærsgaard

Dato

Søndag, 29. januar 2017

Type af tale

Bibeltekst

Matthæus Evangeliet

MP3