Dåbens løfter og symbol

Vi havde en dejlig gudstjeneste, hvor tre unge kvinder lod sig døbe.

Sven talte ud fra Matt. 3:13-17 om, hvad dåben er. I dåben:

  • Tager jeg imod hvad Jesus gør for mig
  • Tilegner jeg mig Jesu liv, så det virker i mig og igennem mig
  • Kalder jeg mennesker til at tage imod evangeliets budskab

Taler

Sven Straarup

Dato

Søndag, 17. september 2017

Type af tale

Bibeltekst

Matthæus Evangeliet

MP3