Slip Bibelen Løs

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

Sven taler over Johannesevangeliet i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 09.10.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Svend taler over Hebræerbrevet i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 25.09.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Sven taler over 2. Peters Brev og Judas' Brev i Slip Bibelen Løs.

Prædiken holdt: 11.09.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Sven taler over 1. Peters brev i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 28.08.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Sven taler over Paulus' andet brev til Timotheus i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 22.05.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Sven taler over  Paulus brev til Titus i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 08.05.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Sven taler over  Paulus 1. brev til Timotheus i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 24.04.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Svend taler over  Paulus brev til Efeserne i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 10.04.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Sven taler over brevene til Filemon og Kolossenserne i Slip Bibelen Løs.

Prædiken holdt: 27.03.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Sven taler over Paulus brev til Filipperne i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 14.02.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Sven taler over Mathæus Evangeliet i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 31.01.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Sven taler over Romerbrevet i Slip Bibelen Løs.

Prædiken holdt: 25.10.2007
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Sider