SBL 1: Brevene til Filemon og Kolossenserne

Sven taler over brevene til Filemon og Kolossenserne i Slip Bibelen Løs.

Taler

Sven Straarup

Dato

Torsdag, 27. marts 2008

Type af tale

Bibeltekst

Paulus' Brev til FilemonPaulus' Brev til Kolossenserne

MP3