Kristi trøst i trængsel

Louis læser 2. Kor. 1:3-11. Kristi lidelser indbefatter også de almindelige trængsler i livet, som vi støder på ved at leve det. Også her har Kristus fællesskab med os og viser sin barmhjertighed.

Vi kan deltage i trøstens tjeneste sammen med Jesus ved at bede for hinanden og trøste hinanden.

Taler

Louis Nielsen

Dato

Søndag, 6. marts 2016

Type af tale

Bibeltekst

Paulus' Andet Brev til Korintherne

MP3