Kristian Knudsen

En serie på fem over det dynamiske menighedsliv, som vi ser det i 1. Thessalonikerbrev.

Denne korte video på engelsk giver et godt overblik over brevet:

Der vil blive udarbejdet studiemateriale til brug i netværksgrupper.

Med udgangspunkt i de fire prædikener fra juni 2015 om nådegaver gennemgåes lignelsen om de betroede talenter fra Matt. 25:14-30.

Vi har alle fået talenter og nådegaver og dem skal vi bruge. Det er et alvorsord til os alle.

Ligesom med al anden tilbedelse er vores attitude afgørende i vores tjeneste. Hvis vi har fokus på tjenesten bliver det en pligt og surt, men har vi fokus på hvem Jesus er og at det er ham vi tjener, så giver det glæde i tjenesten.

Når vi ser hvor fantastisk Jesus er, så giver det os glæde i vores tjeneste for ham og for hans folk.

(Link til videoen, der blev vist til sidst: https://www.youtube.com/watch?v=yzqTFNfeDnE dog uden danske undertekster)


 

Prædiken holdt: 30.08.2015
Tema: Nådegaver (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Ud fra 1. Kor. 12:1-13 taler Kristian om, at vi alle har fået forskellige nådegaver til kirkens fælles gavn. Kristian beskriver herefter tre af disse gaver: profetisk tale, bedømmelse af ånder, og tungetale.

Dette er tredje afsnit af vores tema om Nådegaver (tryk på Nådegaver under Type af tale nedenfor for at se en beskrivelse af dette temaforløb).

Her er et link til en række prædikener fra All Souls kirken i England om nådegaverne ud fra 1. Kor. 12. (på engelsk).

All Souls Church

Rækkefølgen er:

 • Gifts for service
 • Tounges and interpretation
 • Discerning of spirits
 • Prophecy
 • Miracles
 • Faith
 • Healing
 • The utterance of wisdom and knowledge
 • Helpers, administrators
 • Having gifts, let us use them
 • Unity in diversity
 • Love over all
Prædiken holdt: 21.06.2015
Tema: Nådegaver (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Påske. Kristus er opstanden - det gjaldt både i tiden lige efter opstandelsen, hvor disciplene så ham. Men det gælder også nu - Kristus er lige så levende som den person, du sidder ved siden af!

Jesu opstandelse betyder at:

 • vi ikke skal være bange for døden.
 • vi ved at vi har en evighed i vente sammen med Jesus

Men for os i dag, lige nu og her betyder opstandelsen også:

 • at Jesus lever og er nær ved os.
 • at Jesus holder ord og er til at stole på
 • at vi har fået betroet at give evangeliet - de gode nyheder videre.
Prædiken holdt: 05.04.2015
Type af tale: Prædiken

Korset er bibelens omdrejningspunkt.

Korset er kirkens centrale fokus.

Korset er historiens centrum.

Men er det også centralt i mit hverdagsliv? 3 områder hvor korset har betydning i min hverdag:

 1. Jeg er tilgivet - derfor kan jeg tilgive andre
 2. Jeg er elsket - derfor kan jeg med Guds kærligheds påvirkning af mit liv elsker andre
 3. Jeg ved at jeg skal være sammen med Gud for altid i himlen - det giver glæde og tryghed.

Læs 1. Kor. 1:17-2:5

Prædiken holdt: 01.02.2015
Type af tale: Prædiken

De første kristne bekendte og handlede på deres tro. Ord og handling hænger sammen.

I Ap.G. 2:42 var 4 områder, som de første kristne prioriterede og som vi også må prioritere i vores liv.

Menigheden er et fællesskab af mennesker, der er blevet frelst og Ap.G. 2:47 viser balancen - den første menighed var ikke kun fokuseret på sig selv, men gav også evangeliet videre.

Prædiken holdt: 18.01.2015
Type af tale: Prædiken

Jul

Julen handler om mad og gaver!

Når vi får en gave kan vi vælge om vi vil tage imod den eller ej - åbne den eller ej.

Gud giver og der er mange steder hvor Guds gavmildhed kommer frem.

Jesus kom som Guds gave til os, men uden nogen garanti for om vi vil tage imod den eller ej.

Hvad er din response til Guds gave?

Prædiken holdt: 24.12.2014
Type af tale: Prædiken

I de første menigheder var der uenighed mellem mennesker - og det har fortsat til i dag. Vi må dog ikke lade stå til, men aktivt hjælpe hinanden, når der opstår uenighed.

Glæde i Herren: Glæden i Herren er en taknemlighed over, at han har frelst os og at vi kan hvile i det. Bekymringer skal vi ikke tage let på, da det kvæler glæden og Guds ords virke i vores liv.

Glæde skal tages alvorligt :-)
 

Prædiken holdt: 23.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Introduktion til forkyndelses-serien over Filipperbrevet.

Paulus grundlagde en menighed i den romerske koloni Filippi, bestående af meget forskellige mennesker. I Guds rige er forskellighed ikke en trussel, men mangfoldighed viser Guds storhed - som vi også ser det i naturen.

I de første 2 vers af Filipperbrevet (Fil. 1:1-2) kalder Paulus de kristne hellige i Kristus. I Kristus er vi også hellige (= hel lig Jesus).

Nåde og fred har vi fået fra Gud og det må vi også give videre til andre, så vi bliver en duft af Jesus.

Se også vedhæftede PowerPoint samt guide til samtale i netværksgrupperne.

Prædiken holdt: 26.10.2014
Tema: Filipperbrevet (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Til dagens høstgudstjeneste førte Kristian og Annette Knudsen hele forsamlingen gennem en illustration af, hvordan Gud bygger sin kirke op af levende sten: "I ham bliver også I sammen med os bygget op til en  bolig for Gud i Ånden." (Ef. 2:22).

Vi er forskellige mennesker i menigheden og kan sammenlignes med sten. I os selv "hænger" vi ikke sammen med hinanden, men med Jesus som mørtel kan vi være en bolig for Gud i Ånden.

Gudstjenesten gør sig bedst på video - SE DEN HER!

Efter gudstjenesten udsendte Kristian og Annette et brev til menigheden med opfordring til at tænke over netop din placering i kirkens hus. Det dokument kan du finde under Prædikennoter nedenfor.

Prædiken holdt: 21.09.2014
Type af tale: Prædiken

Jesus er frelseren. Både den evige frelse og hjælp i dagligdagen. Men vi må ikke reducere Jesus til kun at være frelser og hjælper. Han er Herren.

Spændende liv er ved at have Jesus som Herre og lade ham bruge vores liv til sin ære og til tjeneste for mennesker omkring os. Se Rom. 12:9-21.

Prædiken holdt: 17.08.2014
Type af tale: Prædiken

Det kristne liv er både en relation til Herren og til hinanden. I bibelen er der mange opfordringer og formaninger til hvordan vi skal være over for hinanden.

Joh 13:1-17 vasker Jesus disciplenes fødder og siger til dem - og til os - at vi skal følge hans eksempel.

I menigheden er der både specifikke og generelle opgaver. De generelle er bl.a. værtsgrupperne, hvor alle kan være med.

Jesus siger: "Når I ved det, er i salige, hvis I gør det."

Hvis fødder skal jeg vaske - vise omsorg og hjælp over for? Hvem skal jeg støtte og opmuntre på "cyklen" med Jesus (se prædikennoter!)?

Prædiken holdt: 06.07.2014
Type af tale: Prædiken

Vi har alle en gudgiven længsel efter retfærdighed og vi kan glæde os over at Herren er retfærdig. 2. Kor 5:11-21

Gud er ikke en "plat-eller-krone" dommer, men retfærdig og lader ikke den skyldige ustraffet.

Løsningen på vores problem, synden, har Gud givet os, ved at sende Jesus, som er vores retfærdighed.

Vores respons til Gud må være taknemlighed, overgivelse og et ønske om at handle retfærdigt [bib]Mika 6:8{/bib].

Prædiken holdt: 15.06.2014
Tema: Guds karakter (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Sider