Når jeg går til Faderen

Jaakko taler om dengang, hvor Jesus sagde at han ville sende Talsmanden til disciplene. Det er fra Joh 16:5-15.

Taler

Jaakko Rønberg Puukka

Dato

Søndag, 28. april 2013

Type af tale

Bibeltekst

Johannes Evangeliet

MP3