Moses - udgang og indgang

Bitten taler ud fra 2. Mos 3 om Guds helt specifikke kald til Moses om at føre israelitterne ud af Egypten.

Selv efter megen brok og klage fra israelitterne siger Gud i 2. Mos 19, at han "bar dem på ørnevinger".

Men Gud trækker en grænse ved hovmod...

Taler

Bitten Schriver Ingerslev

Dato

Søndag, 24. marts 2013

Type af tale

Bibeltekst

Anden Mosebog

MP3