Kødets gerninger - Åndens frugt

Jesper afslutter sin gennemgang af Galaterbrevet med den berømte passage om kødets gerninger og Åndens frugt: Galaterbrevet 5:19-23

Kødets gerninger er det, vi tror vi selv kan gøre for at frelse os selv; Åndens frugt er Guds vækst i os, når vi erkender, at Gud har gjort alt.

Galaterbrevet rundes af med et bud på Paulus' berømte paradoks: "Bær hverandres byrder ... for enhver skal bære sin egen byrde."

Taler

Jesper Bramming

Dato

Søndag, 28. august 2016

Type af tale

Bibeltekst

Paulus' Brev til Galaterne

MP3