Jesus kom for at løskøbe, for at sætte os fri

Julen står for døren hvor vi fejrer at Jesus kom til jord.

Paulus skriver i Galaterbrevet 4:4-7 et kort juleevangelium med hovedvægt på hvorfor Jesus kom og hvad det betyder for os.

Jesus kom for at løskøbe og sætte fri, så vi ikke længere er trælle men børn af Gud.

Vi kan umiddelbart måske have svært ved at se hvad vi skal sættes fri fra, men hvis vi er ærlige med os selv er der områder i vores liv, hvor vi vil ønske at der er større frihed.

Jesus er kommet for at sætte os fri fra syndens lænker

Taler

Kristian Knudsen

Dato

Søndag, 27. november 2016

Type af tale

Bibeltekst

Paulus' Brev til Galaterne

MP3