Jesus, den gennemborede Frelser

TEKSTER: Zak.12:10-12 + 13:1; Åb.1:6-7; Joh. 19:33-37
Troen på Jesus renser livet fra synd.
Troen på Jesus fører til fuld genoprettelse og hengivelse. 
Troen på Jesus er at bygge på en begrundet tro.
Troen på den korsfæstede Jesus forvandler liv.

Taler

Sven Straarup

Dato

Søndag, 19. april 2020

Type af tale

Bibeltekst

Zakarias' Bog

MP3